logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Oczyszczalnia Ścieków Praszka Sp. z o.o.

Przedmość ul. Główna 7
46-320 Praszka
NIP:5761433502 REGON:532172829 KRS:0000046813

Statystyki oglądalności

Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków Praszka w Przedmościu - Zadanie 1- poprawa sprawności działania ciągu oczyszczania biologicznego.6308
Organy spółki5079
Struktura własnościowa4861
Majątek4846
Dane teleadresowe4812
Przedmiot działalności4788
Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków Praszka w Przedmościu - Budynek socjalny z dyspozytornią4757
Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków Praszka w Przedmościu - Budynek socjalny z dyspozytornią4701
Status prawny4441
Odbiór, transport i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków Praszka Sp. z o.o. w Przedmościu3504
Odbiór, transport i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków Praszka Sp. z o.o. w Przedmościu3183
Budowa kolektora wylotowego ścieków oczyszczonych2515
Przetarg na wywóz nieczystości z Oczyszczalni2433
Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków Praszka w Przedmościu - Zadanie 1- poprawa sprawności działania ciągu oczyszczania biologicznego.2298
Odbiór, transport i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków Praszka Sp. z o.o. w Przedmościu 2129
Odbiór, transport i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków Praszka Sp. z o.o. w Przedmościu 1473
Przebudowa budynku socjalnego z dyspozytornią1250
Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie Oczyszczalni Ścieków w Praszce1064
ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE KOMUNALNYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW PRASZKA W 2024 ROKU765