logo bip Biuletyn Informacji Publicznej
Oczyszczalnia Ścieków Praszka Sp. z o.o. Przedmość ul. Główna 7
46-320 Praszka
NIP:5761433502 REGON:532172829 KRS:0000046813