logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Oczyszczalnia Ścieków Praszka Sp. z o.o.

Przedmość ul. Główna 7
46-320 Praszka
NIP:5761433502 REGON:532172829 KRS:0000046813
LEKTOR
XML

Przebudowa budynku socjalnego z dyspozytornią

Oczyszczalnia Ścieków Praszka Sp. z o.o. prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Przebudowa budynku socjalnego z dyspozytornią

za pośrednictwem miniPortalu pod adresem

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/94fac12b-96ef-44e9-a53e-4951c47db6c9

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć do dnia 15.12.2022r. do godz. 16.45.

Instrukcja korzystania z miniPortalu dostępna jest pod adresem strony internetowej

https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf

Zamawiający zaleca zapoznanie się z nią w celu prawidłowego zaszyfrowania i złożenia oferty.

Metryka

Liczba odwiedzin 1481
Osoba wprowadzająca informację Aneta Bugajska - Majka
Osoba publikująca informację Aneta Bugajska - Majka
Osoba odpowiedzialna za informację Aneta Bugajska - Majka
Data opublikowania 2022-11-30 10:44:23
Zmodyfikował Aneta Bugajska - Majka
Data ostatniej aktualizacji 2022-11-30 10:44:23