logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

Oczyszczalnia Ścieków Praszka Sp. z o.o.

Przedmość ul. Główna 7
46-320 Praszka
NIP:5761433502 REGON:532172829 KRS:0000046813
LEKTOR
XML

Odbiór, transport i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków Praszka Sp. z o.o. w Przedmościu

Oczyszczalnia Ścieków Praszka Sp. z o.o. prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Odbiór, transport i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków Praszka Sp. z o.o. w Przedmościu

za pośrednictwem miniPortalu pod adresem 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/ebceee6b-b6c1-412e-ba3e-73f6e65f411d

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć do dnia 12.10.2022 r. do godz. 17:00.

Instrukcja korzystania z miniPortalu dostępna jest pod adresem strony internetowej https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf.

Zamawiający zaleca zapoznanie się z nią w celu prawidłowego zaszyfrowania i złożenia oferty.

Metryka

Liczba odwiedzin 1524
Osoba wprowadzająca informację Aneta Bugajska - Majka
Osoba publikująca informację Aneta Bugajska - Majka
Osoba odpowiedzialna za informację Aneta Bugajska - Majka
Data opublikowania 2022-10-04 10:01:07
Zmodyfikował Aneta Bugajska - Majka
Data ostatniej aktualizacji 2022-10-04 10:01:07